సర్వదేవతా సహస్రనామావళులు Sarvadevata Sahasranamavalulu |  GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu
సర్వదేవతా సహస్రనామావళులు

Sarvadevata Sahasranamavalulu
Author: Puranapanda Srichitra
Publisher: Mohan Publications
Pages: 228 -- Rs 108/-ఇందులో...

1. శ్రీ గణపతి సహస్రనామావళిః

2. శ్రీవిష్ణు సహస్రనామావళిః

3. శివ సహస్ర నామావళిః

4. శ్రీరామ సహస్రనామావళిః

5. ఆంజనేయ సహస్రనామావళిః

6. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య సహస్రనామావళిః

7. శ్రీ వేంకటేశ్వర సహస్రనామావళిః

8. శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ సహస్రనామావళిః

9. శ్రీ సాయినాధ సహస్రనామావళిః

10. శ్రీ దత్తాత్రేయ సహస్రనామావళిః

11. శ్రీ కాలభైరవ సహస్రనామావళిః

12. శ్రీ బాలా త్రిపురసుందరీ సహస్రనామావళిః

13. శ్రీలక్ష్మీ సహస్ర నామావళిః

14. శ్రీ లలితా సహస్ర నామావళిః

15. శ్రీ సరస్వతీ సహస్రనామావళిః

16. శ్రీ దుర్గా సహస్రనామావళిః

17. శ్రీ గాయత్రీ సహస్ర శతనామావళిః

18. శ్రీ అన్నపూర్ణా సహస్రనామావళిః

19. శ్రీ మహిషాసుర మర్దినీ సహస్రనామావళిః

20. శ్రీ రాజరాజేశ్వరీ సహస్రనామావళిః

21. శ్రీ లలితా మంగళహారతి


ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment