పుట్టినతేదీనిబట్టి 
మీ అదృష్ట ఉద్యోగ, వృత్తి, వ్యాపారాలు
 Mee Puttina Tedinibatti 
mee adrusta vudyiga, vrutti, vyaparalu
-Sai Ganapathi Reddy
Rs 108/-


ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment