లోక‌క్షేమ‌క‌రీ శాకంభ‌రీ | ShakambariDevi | Loka Kshemkari Shakambari | Shakambari Devi | Shakambari Mata | Loka Kshemakari | Shakambhari | Mahakaal | Goddess Parvathi | Goddess Parvati | Lokamatha | Lokamata | Maa Durga | Durga Maa | Kanaka Durga | Navaratri Utsav | Devinavarathri | Devi Navaratri | Mohanpublications | Granthanidhi | Bhakthipustakalu | Bhakthi Pustakalu | Bhaktipustakalu | Bhakti Pustakalu | BhakthiBooks | MohanBooks | Bhakthi | Bhakti | Telugu Books | Telugubooks


లోక‌క్షేమ‌క‌రీ
శాకంభ‌రీ


సృష్టిలోని ప్రకృతి వనరున్నింటినీ తరతరాలుగా మనం ఏదో ఒక రూపంలో ఆరాధిస్తూనే ఉన్నాము. దూరదృష్టితో వేల‌ సంవత్సరాల‌క్రితం మహర్షులు మన ఆచారవ్యవహారాల‌ను ఆధ్యాత్మికతతో జోడించి ఉపదేశించారు. వారు చూపిన బాటనే మనం అనుసరిస్తున్నాం. అలా ఉపదేశించిన ప్రకృతి ఆరాధనలో భాగమే శాకంబరీదేవి ఆరాధన.
శాకము అంటే తినేందుకు అర్హమైన ఆకులు, పువ్వులు, కాయలు, వేళ్ళు, కాండములు, కొమ్మ‌లు, పండ్లు మొదలైనవి. వీటన్నింటినీ శాకముల‌ని అంటారని ‘‘అమరకోశం’’ చెబుతోంది. అటువంటి శాకముల‌చేత అంకరించబడుతుంది కాబట్టి శాకంబరీ అయ్యిందని పెద్దల‌మాట!
లోక‌క్షేమ‌క‌రీ శాకంభ‌రీ | ShakambariDevi | Loka Kshemkari Shakambari | Shakambari Devi | Shakambari Mata | Loka Kshemakari | Shakambhari | Mahakaal | Goddess Parvathi | Goddess Parvati | Lokamatha | Lokamata | Maa Durga | Durga Maa | Kanaka Durga | Navaratri Utsav | Devinavarathri | Devi Navaratri | Mohanpublications | Granthanidhi | Bhakthipustakalu | Bhakthi Pustakalu | Bhaktipustakalu | Bhakti Pustakalu | BhakthiBooks | MohanBooks | Bhakthi | Bhakti | Telugu Books | Telugubooks
లోక‌క్షేమ‌క‌రీ శాకంభ‌రీ | ShakambariDevi | Loka Kshemkari Shakambari | Shakambari Devi | Shakambari Mata | Loka Kshemakari | Shakambhari | Mahakaal | Goddess Parvathi | Goddess Parvati | Lokamatha | Lokamata | Maa Durga | Durga Maa | Kanaka Durga | Navaratri Utsav | Devinavarathri | Devi Navaratri | Mohanpublications | Granthanidhi | Bhakthipustakalu | Bhakthi Pustakalu | Bhaktipustakalu | Bhakti Pustakalu | BhakthiBooks | MohanBooks | Bhakthi | Bhakti | Telugu Books | Telugubooks


లోక‌క్షేమ‌క‌రీ శాకంభ‌రీ | ShakambariDevi | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu

ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

2 comments:

  1. నా వ్యాసమును ఇక్కడ ఉంచినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete