నాటు వైద్యం | Natu Vaidyam | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhakti pustakalu బామ్మ మాట ఆరోగ్య బాట | Bamma maṭa arogya baṭa |

 నాటు వైద్యం
 Natu Vaidyam
-Lolla RamaChandraRao
Pages: 500 - Rs360/-

అనుభవ, అనువంశిక, ఆయుర్వేద, చిట్కా, ఏకమూలికా, బైరాగి, బామ్మ, గిరిజన (జానపద), ప్రకృతి, గృహవైద్య సమాహారం

ఆరోగ్య నియమాలు
- ప్రతి రోజూ సూర్యోదయానికి ముందుగా లేవవలెను. మలమూత్ర విసర్జనా నంతరం. కనీసం 3 కి.మీ. అయినా షికారుగా వెళ్లి వచ్చుట మంచిది.

- సాయంకాలం భోజనం అయిన తర్వాత కూడా 1 కి.మీ. నడుచుట మంచిది.

- రాత్రిపూట భోజనం నిద్రించుటకు 3 గంటల ముందుగా చేయుచుండవలెను.

- రాత్రి 10 గంటలు దాటకుండా నిద్రపోవలెను. రాత్రిళ్ళు బాగా పొద్దుపోయే దాకా మేల్కొనుచుండిన ఎడల ఆరోగ్యం చెడును.

- ఆహారం బాగా నమిలి మ్రింగవలెను.

- స్నానము చేసిన వెంటనే భోజనం చేయరాదు. అట్లు చేసిన జీర్ణశక్తి చెడిపోవును. కావున స్నానము చేసిన గంట తర్వాత భోజనం చేయుచుండవలెను.

- ఒక రాత్రి నిలువ వుండిన వంటకాలు తినకూడదు. అట్లు తినిన కాళ్ళు బరువుగా, మొద్దు బారినట్లు, చురుకుతనం లేకుండా ఉండును.

- దంతములు శుభ్రపరచుకున్న అనంతరం ఏ ఇతర వస్తువులూ తినకుండా 5 - 6 తులసి ఆకులు నములుట వలన జ్వరము రాకుండా వుండుటే కాకుండా, జీర్ణశక్తి కూడా పెంపొందును.


ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment