శ్రీ దుర్గా తంత్రం | Sri Durga Tantram | Author: Swami Madhusudana Saraswati | GRANTHANIDHI | MOHANPUBLICATIONS | bhaktipustakalu Keywords for Sri Durga Tantram: SriDurgaTantram, Sri Durga Tantram, Vanadurga Panchadasasathi Mahavidhya, Swami Madhusudana saraswathi, Hindu, Tantralu, Mantralu, Adhyatmikalu, Mohan publications

వనదుర్గా పంచశతీ (500 మంత్రాలు) పేరుతో ఉన్న మహావిద్యను ”ప్రజపే త్తా మేక చత్వారింశోత్తరచతుశ్శతం” అని వ్రాసిన విధంగా పారాయణ సంఖ్యను అన్ని నియమాలతో పూర్తిచేసి పూర్ణాహుతి చేశాను. మూడు సంధ్యలలో మూడు పారాయణల చొప్పున 7 రోజులలో 21 పారాయణలు ముగించుకొని తాంత్రిక ప్రయోగం చేశాను. వనదుర్గాతోబాటుగా ప్రత్యంగిరా బుక్ పారాయణాలు కూడా యథావిధిగా చేస్తూ వచ్చాను. అయినా సరే అనుకున్న సమస్యను ఎదుర్కోలేకపోయాను.ఈ పోస్ట్ మీకు నచ్చినట్లయితే
మీ స్నేహితులకు SHARE చెయ్యండి

No comments:

Post a Comment